شرکت برناشبکه فعالیت رسمی خود را با همکاری چند نفر از متخصصان شبکه که علاوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی دارای سوابق ارزشمند کاری هستند، شروع کرد.
یکی از مهمترین فعالیت های شرکت برناشبکه،مشاوره شبکه و راهکارهای تخصصی و فنی به شرکت ها و موسسات میباشد.
به دلیل پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تاثیر مستقیم این بخش از فناوری بر بالا بردن بهره وری،تسهیل امور،افزایش درآمد و رسیدن به سود بیشتر در تمامی کسب و کارها،موجب شده است که این فناوری و حوزه‌های مرتبط با آن​​​​​​​ به سرعت در تمامی بخش های شرکت ها و موسسات نفوذ کند که این مورد باعث شده شرکت‌ها و صاحبان آن‌ها​​​​​​​ دچار سردرگمی  در تصمیم گیری و ناتوانی در رفع مشکلات ایجاد شده در این بخش شوند.

به همین دلیل شرکت برناشبکه تصمیم دارد تمام تخصص خود را جهت ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به شما مشتریان عزیز به کار گیرد.
ما ازتمام  تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره خواهیم گرفت
​​​​​​​.

درباره ما