آشنایی با راهکارهای Virtualization

مجازی سازی چیست؟

مجـازی سـازی پیونـد دهنـده میـان سـخت افـزار و سیسـتم عامـل اسـت و بـه شـما اجـازه می‌دهد جند نرم‌افزار کاربردی و سیستم عامل را بر روی یک سیستم فیزیکی پیاده‌سازی کنید بـه نحـوی که باعث بهره‌وری در هزینـه‌هـای سـخت‌افـزار و نـرم‌افـزار و همچنـین اسـتفاده بهینـه از تمـامی منـابع سیستمی، کاهش هزینه و کاهش مصرف انرژی شود.

مزایا و ویژگی های منحصربفرد درVirtualization

صرفه جویی در هزینه ها​​​​​​​

استفاده بهینه از منابع​​​​​​​

کارایی و بهره‌وری

قابل توسعه و ارتقا

بالا بودن ضریب امنیتی

دسترسی پذیری بالا

تجمیع سرویسهای سازمان

کاهش میزان فضای مصرفی

راه اندازی لابراتوارهای مجازی

زمان سرویس دهی مداوم

بهبود مواجهه با شرایط بحران​​​​​​​

حرکت به سوی رایانش ابری

استفاده از برند های گوناگون

کاهش هزینه انرژی​​​​​​​

کاهش چشمگیر مصرف پهنای باند

سرعت در ترمیم سیستم ها

افزایش توان عملیاتی

امنیت اطلاعات

​انواع مجازي سازي

​تمهيدات لازم مجازی سازی

بررسی اولیه و امکان سنجی وضعیت موجود مرکز داده سازمان شامل بررسی سرویسها و موانع احتمالی درصورت
تلفیق، بررسی سخت افزارهای موجود و کاربری آنها

نصب و راه اندازی نرم افزارهای​​​​​​​ مجازی سازی

تعیین سطوح دسترسی کاربران و مدیران به زیرساخت

تدوین و ارائه طرح انتقالی سرورهای فیزیکی به محیط مجازی

تهیه نسخ پشتیبان از ماشینهای مجازی

پیش بینی نیازمندیهای منابع پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطات شبکه ای با توجه به افزایش سرویسهای سازمان جهت تامين سخت افزارهای​​​​​​​ جديد 

نظارت بر وضعیت امنیتی زیرساختهای مجازی

مستندسازی کلیه مراحل پروژه