خدمات مبتنی بر اینترنت

مدیریت پهنای باند از مهمترین کارهاییست که در شبکه داخلی سازمان باید به آن پرداخت و از وارد شدن صدمات و هزینه های ناشی از آن جلوگیری کرد.
اعمال محدودیت هایی در دسترسی اینترنت کارمندان  یکی از  راهکارهایی میباشد که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با توجه به محدود بودن و گران بودن پهنای باند و با هدف افزایش بهره وری کارمندان  در محیط کار بیشترین کارایی را از این طریق می توانند به دست بیاورند.

شرکت برناشبکه راهکارهای تخصصی خود را مناسب با شرایط سازمان شما پشنهاد و اجرا می کند.
      

​​​​​​
        مهمترین خدمات مبتنی بر اینترنت شرکت برناشبکه:
         کنترل دسترسی به اینترنت در سازمان
         ایجاد محدودیت حجم و سرعت محتلف برای کاربران
         محدودیت در دستری به شبکه های اجتماعی
         محدودیت در دسترسی به سایت یا شبکه خاص مطابق نیاز سازمان
         دسترسی امن به اطلاعات و زیرساخت درون سازمان برای کابران بیرون از سازمان
         ضبط و کنترل سایت های رویت شده توسط کاربران
         راه اندازی سرویس اینترنت اشتراکی و مدیریت پهنای باند در مکان های عمومی
         راه اندازی اینترنت ساختمان ها