خدمات انتقال تصویر و نظارت تصویری

انتقال تصاویر بر بستر شبکه در چندین سال اخیر یکی از زیر شاخه های اصلی خدمات شبکه شده و تبدیل به یکی از نیازهای اولیه و اساسی کسب و کارهای مختلف گردیده است . وجود سیستم‌های امنیتی و نظارتی در تمامی مکان‌ها از محل کسب و کار شما تا محل زندگی ضرورتی است که غفلت از آن می‌تواند خسارت‌های سنگینی به شما تحمیل کند
شرکت برناشبکه در نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی انواع دوربین‌های مداربسته دارد تا با ارائه کامل ترین خدمات در این حوزه  شما را یاری رساند.

       مراحل اجرای انتقال تصویر شرکت برناشبکه:
         
بازدید و بررسی محل
        ارائه راهکار
        راه اندازی و نصب
        ارائه گزارش


​​​​​​        مهمترین خدمات انتقال تصویر شرکت برناشبکه:
          پیاده سازی و اجرای سیستم های نظارت تصویری محیط های بزرگ (معادن ، کارگاه ها ، شهرک های صنعتی ، شهرها و روستاها)
          طراحی و راه اندازی اتاق نظارت تصویری
          طراحی و اجرای سیستم های دخیره سازی تصویر و پالایش آن
          انتقال تصاویر به مرکز کنترل و نظارت تصویری
          به روز رسانی رفع عیب و ارتقا سیستم های انتقال تصویر رادیویی یا کابلی
          پیاده سازی و اجرای سیستم های نظارت تصویری محیط های بزرگ (معادن ، کارگاه ها ، شهرک های صنعتی ، شهرها و روستاها)
          طراحی و راه اندازی اتاق نظارت تصویری
          طراحی و اجرای سیستم های دخیره سازی تصویر و پالایش آن
          انتقال تصاویر به مرکز کنترل و نظارت تصویری
          به روز رسانی رفع عیب و ارتقا سیستم
های انتقال تصویر رادیویی یا کابلی